top of page

"Å skrive, jeg kan ikke. Ingen kan. Det må sies: Man kan ikke. Og man skriver."

- Marguerite Duras

Felles for oss mennesker er at vi har behov for å uttrykke oss, nå fram med det til andre, bli sett og forstått. For meg er skriving en essensiell del av mitt uttrykksbehov. På mange måter er det som å puste. I skrivingen kan jeg uttrykke det jeg ikke har ord for – gjennom ordene. For meg er det en menigsfull selvmotsigelse. Ord og språk er kraft – om du vil bli forfatter, bevege deg innen poesien, skrive saktekster, leserinnlegg, klagebrev eller kjærlighetssanger, som mennesker forholder vi oss alle til det skrevne ord.

Som skrivende trenger du penn og papir eller pc. Du trenger kanskje motivasjon og veiledning, å finne andre innganger til ditt eget skriveunivers.

Der kan jeg hjelpe deg!

Kulturkræsj_gatefestival_sandefjord.JPG

Foto: Helen Karlsen

Finn ditt bokprosjekt - skreddersydd opplegg

# Tilbakemelding fra kunder

"Mine litterære karakterer har blitt tydeligere, mer troverdige og levende. Jeg har blitt mer motivert og moden for å fortsette med boken jeg holder på å skrive. Liselotte har omtanke for det skrevne ord." Monica Ekelund

"Jeg fikk grundige, velformulerte og konstruktive tilbakemeldinger, og hjelp til å luke ut unødvendige passasjer og ord."

Fredrik Nordheim

"Liselotte har gitt meg god drahjelp der jeg tidligere sto fast. Jeg har blitt tryggere i skriveprosessen og fått større oversikt over hvor jeg vil. Nå er jeg godt i gang med mine skriveprosjekter!" Linda B. Børresen

# Finn ditt bokprosjekt - individuell skrivehjelp

Har du et ønske om å realisere et bokprosjekt? Vet du ikke helt hvordan du skal komme i gang eller videre? Sitter du fast og lurer på hvilken retning skriveprosjektet ditt kan ta? 

Trenger du jevnlig, begrunnet, konstruktiv tilbakemelding? Er det et mål for deg å ferdigstille et førsteutkast eller en god grovskisse av bokmanuset ditt?

 

Dette er et individuelt tilpasset opplegg som vi sammen skreddersyr for deg, ditt unike prosjekt og din skrivesituasjon. Det foregår via mail og telefon, så du kan befinne deg hvor som helst. Ta kontakt hvis du vil høre mer. Mobil 97091877 eller mail liselotte@steinwender.no

"Liselotte løftet meg samtidig som hun påpekte svakheter og utydeligheter i tekstene mine og hjalp meg med å gå dypere inn i stoffet. Tilbakemeldingene hun ga var alltid samvittighetsfulle og direkte. Liselotte er seriøs og har humor!"

Kari Hoff

Planlagte kurs/opplegg høsten 2021

# Skriv - skriv - skriv! Tilbakemelding på tekst - helgekurs

Lørdag/søndag kl 10.00-15.00

Et eget rom, Kirkegata 8, 3211 Sandefjord

Er teksten min god? Er jeg på sporet av noe? Hvilken vei kan skrivingen min ta? Denne helgen er viet til deg og din tekst. Med maks 5 deltakere gis det tid og rom til hver enkelt tekst. Du får også øving i å gi og motta konstruktive tilbakemeldinger, samt igangsettere/skriveøvelser og tips om det praktiske skrivelivet. Datoer: 21./22. aug, 18./19. sept, 16./17. okt, 13./14. nov, 11./12. des. Du kan delta på et eller flere helgekurs. Ta kontakt med meg for mer info.

# Spesialavtaler - skriving eller norskundervisning

Individuelt eller grupper.

Er du klar for inspirasjon, å prøve noe nytt, å utfordre deg selv?

Vil du/dere arbeide målrettet med skriving?

Har du/dere spesielle ønsker for en dag, en helg eller et opplegg som strekker seg over lengre tid innen skriving?

ELLER

Har du annet morsmål enn norsk og ønsker å bli enda bedre i norsk - individuelt eller i en gruppe?

Ta kontakt så kan vi snakke om det!

Mobil 97091877 eller mail liselotte@steinwender.no

# Norsk for viderekomne

8 kurskvelder en gang i uka kl 18-19.30 

Et eget rom, Kirkegata 8, 3211 Sandefjord

 

Har du annet morsmål enn norsk, har du kanskje bodd lenge i Norge og snakker og forstår (ganske) godt og ønsker å utvikle deg videre: Muntlig, skriftlig, øke forståelsen og språkkunnskapen din? Opplegget tilpasses den enkeltes ønsker og behov. Hyggelig og uformelt. Maks 8 deltakere. Ta kontakt for oppstart og mer info.

bottom of page